Udało się naszej placówce wziąć udział w realizacji zadania publicznego pn. „Życia nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy”. Były to zajęcia edukacyjno-wychowawcze wspierające funkcje rodziny, dofinansowane przez województwo podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Na zajęciach dzieci uczyły się pracy w grupie oraz pracy indywidualnej. Dzieci były bardzo zadowolone z tematyki zajęć oraz formy ich przeprowadzenia.