OTWARCIE ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ „PEŁNA CHATA”

 W dniu 24 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie naszej Świetlicy Opiekuńczej „Pełna Chata”, która powstała w ramach Projektu „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym. Współfinansowany jest on ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Po przywitaniu przez Pana Starostę Bieszczadzkiego Marka Andrucha wszystkich przybyłych gości, Pani Magdalena Wojtasik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych przedstawiła w formie prezentacji etapy realizacji projektu. Następnie doszło do symbolicznego przecięcia wstęg przez Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panią Małgorzatę Dankowską, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pana Tomasza Czopa, Starostę Bieszczadzkiego Pana Marka Andrucha oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Magdalenę Wojtasik. Po otwarciu ksiądz Prałat Józef Bieniek poświęcił placówkę, dzieci oraz pracowników.

Na koniec uroczystość, dzień urozmaiciły nasze dzieciaki ze Świetlicy recytując zaproszonym gościom wierszyki oraz śpiewając piosenkę z repertuaru Sound n Grace „Możesz Wszystko” i pokazując zaproszonym osobom Świetlicę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się oraz przybyli na Otwarcie Placówki począwszy od gości do rodziców, opiekunów oraz wszystkich pracowników. Mamy nadzieję, że nasza Świetlica z dnia na dzień będzie rosnąć w siłę, a nasi podopieczni będą chcieli chętnie tutaj przychodzić i spędzać swój wolny czas.