Niedawno w naszej świetlicy odbyły się zajęcia edukacyjne pod tytułem „GDZIE SZUKAĆ POMOCY?”.
Przygotowaliśmy drzewo, na którym zawisły numery pomocowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz opis jaką pomoc pod danym numerem można uzyskać. Dodatkowo przypomnieliśmy sobie dokładne zapisy w naszym świetlicowym Pakcie Przeciw Agresji. Drzewo znalazło się na tablicy informacyjnej w miejscu dostępnym dla nas wszystkich. Nasze Panie były bardzo zadowolone z naszego zaangażowania w zajęcia.