W listopadzie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W naszej świetlicy odbyły się zajęcia, w których czytaliśmy tekst (z podziałem na role) dotyczący nowego kolegi w klasie, który został oceniony przez resztę rówieśników na podstawie wyglądu, następnie oglądaliśmy filmik edukacyjny dotyczący tolerancji, a na koniec stworzyliśmy własny plakat, na którym każdy z nas mógł napisać i narysować czym dla niego jest tolerancja.