W Świetlicy zatrudnionych jest dwóch wychowawców.

W Świetlicy może przebywać 30 dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które przeszły proces rekrutacji. Pobyt dzieci w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.

Placówka prowadzi z dziećmi zajęcia o charakterze edukacyjnym, kompensacyjno-wyrównawczym, działania służące rozwijaniu zdolności i umiejętności dzieci, zajęcia plastyczne i taneczne oraz wycieczki między innymi do teatru, kina i muzeów.

Ponadto w Świetlicy znajduje się sala komputerowa, która wyposażona jest w 6 nowych stanowisk komputerowych, sala sportowa w której znajdują się drabinki, maty sportowe oraz lustra do zajęć tanecznych, sala zabaw w której dzieci znajdą wszelkiego rodzaju gry, materiały edukacyjne, akcesoria plastyczne. Oprócz tego w placówce dzieci mogą korzystać z stołu bilardowego, piłkarzyków, Cymbergaja, stołu ping-pongowego oraz Xboxa.

Placówka w ciągu roku szkolnego, w dni robocze, działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12°°- do 18°°, a czas wsparcia dziecka to maksymalnie 6 godzin dziennie. W dni wolne od nauki szkolnej, godziny otwarcia Świetlicy są dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodziców, ustalane wg. kalendarza organizacji roku szkolnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym, podawane do wiadomości we wrześniu br. oraz w tygodniu poprzedzającym dni wolne

Działamy w oparciu o Regulamin Organizacyjny Świetlicy (do pobrania)